Hüä sõna süü võõra väe.

Esinduskogu kutsub toetama Setomaa valda (0)

Seto rahva esinduskoguna tegutsev Seto Kongressi Vanemate Kogu kutsub kõiki Setomaa elanikke hääletama eelseisval rahvaküsitlusel Setomaa valla loomise poolt.

Vanemate Kogu üleskutse tuleneb 2014. aastal Värskas toimunud XI Seto Kongressi otsustest, kus kongressi saadikud väljendasid ülekaalukat poolehoidu ühise omavalitsuse moodustamiseks Mikitamäe, Värska, Meremäe valla ja Luhamaa nulga praegustel aladel. Ühise omavalitsuse loomist eeldab ka nelja valla poolt koostatud ja Seto Kongressi poolt heaks kiidetud „Setomaa arengukava 2014-2020“ mille täitmise jälgimine usaldati Vanemate Kogule.

Seto Kongressi Vanemate Kogu peab oluliseks rõhutada, et hääletus ei puuduta elanike poes, koolis või arsti juures käimiste harjumusi. Nii nagu need toimuvad ka täna paljuski valla piiridest sõltumata, samamoodi jäävad need toimima ka edaspidi. Käesolev hääletus puudutab seda, kas tulevasi kohaliku tähtsusega otsuseid hakatakse ka edaspidi vastu võtma siinsamas koha peal, või liiguvad need lähimatesse linnadesse.

Samuti paneb Vanemate Kogu kõigile Setomaa elanikele südamele, et äärmiselt oluline on iga rahvastikuregistri järgi Setomaal elava inimese osalemine eeloleval rahvaküsitlusel. Tulemus saab suure tõenäosusega sõltuma otseselt valimisaktiivsusest. Sellel nädalal on veel igaühel võimalus anda oma poolt hääl ühtse Setomaa toetuseks ja ajaloolise kultuuripiirkonna säilimiseks! Iga hääl loeb ja määrab meie kõigi tulevikku!

Rahvaküsitluse läbiviimine Setomaa omavalitsustes
Ajavahemikul 26.01 - 29.01.2017 toimub rahvaküsitlus Mikitamäe valla, Värska valla, Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks Setomaa valla moodustamiseks Värska, Meremäe ja Mikitamäe valla ühendamisel ning Misso valla Luhamaa nulga külade üleandmisega. Luhamaa nulga külad on Hindsa, Koorla, Kriiva, Kossa, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Saagrimäe, Savimä...e, Tiastõ, Tiilige, Tserebi, Toodsi, Väiko-Tiilige.

Mikitamäe, Värska ja Meremäe vallavolikogud ei esitanud 1. jaanuariks 2017 haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlust. Piirkondlik komisjon soovitas valitsusele teha ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks, juhul kui see on kohaliku elanikkonna tahe. Vabariigi Valitsuse soov on saada teada elanike meelsus võimaliku seto valla moodustamise osas.

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks?" vastusevariandiga „jah" ja „ei".

Küsitlusest on õigus osa võtta kohaliku omavalitsuse vähemalt 16-aastasel elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Värska või Mikitamäe vallas.

Küsitluspunktid asuvad:
1. Mikitamäe Vallavalitsuses aadressil Mäe tänav 27
2. Värska Vallavalitsuses aadressil Pikk 12.
3. Meremäe vallas asuvad küsitluspunktid Meremäe vallamajas (Meremäe küla) ja Obinitsa külakeskuses (Obinitsa küla).
4. Luhamaa nulga küsitluspunkt asub Collade tolliagentuuri ruumides Lütä külas. Küsitluspunktid on avatud 26.-29. jaanuarini kell 10 - 18.

Elektrooniliselt saab hääletada:
1. Põlva maavalitsuse veebilehe www.polva.maavalitsus.ee 
2. Võru maavalitsuse veebilehe www.voru.maavalitsus.ee kaudu
3. veebikeskkonnas VOLIS aadressil www.volis.ee
alates 26.01.2017 kell 8.00 kuni 28.01.2017 kella 20.00-ni.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood