Suunahka massa-ai murõhtada, õt ar kulus.

 • Leelokonverents 16.12.2017 (0)

  Kinkõ uma om seto laul, seto leelo? Kinkõ uma’ omma’ nuu’ sõna’, mitä mi parhilla’ laulami? Mullõ paistus, õt osalt olõ mi nuu’ sõna’ lainus saanu’. Lainat asjo piat mõistma hoita’...

 • MTÜ Seto Küük om luudu 16.12.2017 (0)

  Iispäävä, 11. detsembril kogonõsi pääle lõõnat ümbre 20 seto söögist ja seto köögist huvitõt inemisõ Obinitsah ja õdagus asutõdi MTÜ Seto Küük...

 • Tsirgukõsõ’ – 14 aastat leelotamah 11.12.2017 (0)

  Tsirgukõsõ’ – 14 aastat leelotamah

  7.detsembril kogonõsi Koidulalõ mitu autotäüt seto tähtsid tegelasi. Suuri ja latsi. Seto Kongressi päävanõmba Hõrna Aare iistvidämisel minti küllä Petseri Lingvistilisse Gümnaasiumihe , kos tähistedi seto latsi leelokoori „Tsirgukõsõ’“ 14ndät sünnüpäivä.