Kes vanna asja mälehtäs, tool silm vällä.

Hoitkõ ütte SETOMAA. (0)

Lillmaa Timo (16.02.2001): Olõ sündünü ja kasunu seto kultuuri, jutussidõ ja
kombidõ keskel, ma tunnõ Setomaa murrit ja rõõmõ, selle õt elä Obinitsah. Minno pand imehtämä s´oo viha, solvuminõ, ütstõõsõlõ är’tegeminõ. Suhtlõmishäti peräst saa-i Setomaad kaardilt är’ pühki’. Seto’ õi setuta’, seto’ omma’ hoitnu kultuuri eloh õga valtsusõ aigu, Mi kohus om üldä’ Setomaalõ selgehe JAH, selle õt tõist vastust olõ-i olõmah. Hoitkõ’ SETOMAAD, hüä’ seto’ ja kõik, kiä’ ti s´ool maal elät!
Ma’ umah vannusõh hääletämä päse-i, a tei Setomaa toetusõst s´oo luulõtusõ.


Valdu kokko naati liitma,
aga rahvas jovva-s uuta’.
Volikogol hüä oll´ ellä’,
är’ näil katski lätsi’ kellä’.
Aigu veid´o nailõ anti,
uma hinge veivä’ panti.
Vahtsõ’ patarei’ nä ostsõ’,
aga korgõmbalt sis kostsõ:
„Rahval otsustamisluba,
teke’ otsus hummõn juba!“
Loosungit sis mäele veeti,
nõvvu hummoguni peeti:
„Ratas, tuu õi tiiä’ miskit,
setosit om Tuumpääl eski.“
Tule tetä’ uma plaan,
kohapääle vitä’ saan,
korgõmbalt sis andas lask
„Setomaal om ellä’ pask.“
Rahvas hiitü õkva är’,
Setomaalõ sattõ värk.
Panti sälgä Priidu särk,
millel iih oll´ seto märk.
Olõ-i aigu inäp uuta’
õga Peko pääle luuta’,
kipõlt hääletämä minge’,
Setomaalõ helü kinke’!!!
Setomaa om pühä paik,
tuul õi olõ’ raha maik.
Sõah võidõti tuu maa.
Hoitkõ ütte SETOMAA.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood