Immis tiid õks uma elo, orik uma olõmise.

Hüväste, filmimiis Vidilä Vaidu! (0)

Heidütäv ja hallõ oll´ lukõ’ umatsidõ tiadõt Vidilä Vaidu äkilidsest lahkumisõst taivastõlõ maastikõlõ.

Vaidu om olnu muusik, filmimiis, Kanepi vallavolikogo esimiis. Setomaaga köütse tä igävädsest eelmine, joba mitmit sügüssit tagasi lahkunu kaasa Moro Valli. Kuuh naksiva’ nä tegemä kontrolljoonõ taadõ jäänü setodõst ja Setomaa jaost filme. Nii kogonõsi hulga Setomaa-ainõlidsi filme seto kooridõst, kuningriigipääväst. Tetti saatõlõikõ setodõst ja Setomaast ni pühhist Soomõ televisiooni jaos. Vaidu oll´ filmi- ja pildiusku. Lask´ inemisil kõnõlda’, umma teksti lask´ harvakult pääle lukõ'.

Vaidu suur elotüü päätükk oll´ 2015. aastal olnu soomõ-ugri kultuuripääliin 2015 Obinitsa. Uma kaamerasilmä läbi tä kai, filmse üles ja riput´ youtube’isse üles kõik mi aasta tähtsämbä’ ja huvitavamba’ tegemise’. Tä vei seto’ ja soomõugrilasõ’ youtube’i abarustõ kaudu maailma. Meid nätti ja meid tiidäs, mi olõ nätä’!

Soomõ-ugri kultuuripääliinah filmeh jäi kaamera ja läsäs jäänü Vaidu silmä udmurdi tuntu tekstiilikunstnik Zoja Lebedeva. Nä abiellusi’ ja Vaidu näüdäs setodõ ja udmurtõ tegemisi rahvusvahelisil konverendsel Vinnemaal. Tä avit´ tunnustõt tekstiilikunstnigul Zojal nii Setomaal, Võromaal kui ka muial Eestih ja Venemaal näütüisi tetä’ ja filmse tä tegevust.
Vaidu uma kaameraga om olnu meil sakõ küläline. Augustih tull´ tä jälki, inne ku sõit´ pikembäs aos Vinnemaalõ ja Udmurtiahe. Jätsemi’ hüväste ja tull´ vällä, õt ollgi viimäne nägemine...Evar võtt üles viil mõnõ pildi.

Sükäv kaastunnõh Zojalõ, Vaidu latsilõ, sugulaisilõ, sõbrolõ. Leinämi’.

Om hüämiil, õt tundsõmi säänest lämmind, abivalmist, esipäist ja tarka inemist!

Au Vaidulõ!

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood