Elo ole-ei kohki hädäldä.

  • Kongress kutsõ seto’ kokko 13.11.2017 (0)

    Kongress kutsõ seto’ kokko

    S´oo aasta valiti Seto kuningriigih ülembsootskast pääliina seto Tormi Piret, kinkõ tiidläsest esä oma peri Vilo vallast. Kuna Pireti esä latsõpõlvõkodo jääs ar’ häönü Pööni küllä, sis oll´ suvidsõ praasniguplatsi pääl ka küläle pühendet mälestüsvälläpanõk suurtõ piltega vanaaolitsõst elost...

  • Leelokonverents 05.10.2017 (0)

    Leelokonverents

    11. novembril om Meremäe Turismitaloh leelokonverents. Pääle nakas kell 12, kellä 11 aigu omma’ jo ussõ’ vallalõ, õt nimi kirja panda’ ja tsäiu, kohvi juvva’ ja piirakit süvvä’...