Värä' omma õks suurõ' sisse minn', a väiko' jo vällä tulla'.

Meremäe Kool (0)

Meremäe Koolil oll aastak 2016 õkka piteh tüüd täüs ja huvtav nii ku kõõ. Taha vällä tuvva’ mi oppajidõ tubli tüü Ettevõtligu Kooli standardi rakõndamisõl, ku nä omma’ kuuh opilaisiga’ organisiirnü’ mitmit huvtavvi koolisündmüisi (laagripäävä’, spordivõistlusõ’, väläh opmisõ kuu ja pall´o külälisoppaiji).

2017. aastak om juubõliaastak – mi tähistä 110 aastakka edimätse tiidäolõva kooli luumisõst Meremäe kandih. Samal aol om ka’ koolipidäjä vai valla viimäne juubõl. Tuu puhul mi looda, õt koolimaja remonditäs ar’ ja ka’ edespidi om latsil siih hüä oppi’ ja lämmi maja.

Kogokunnalõ soovi hüvvä vana-aastaga lõppu ja järgmäiste aastakka meelerahhu ja hüvvä kuuhtüüd ütistegevusõ jaost.

Järvelilli Mainer, Meremäe Kooli direktorKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood