Midäs olõ-õi kolmõ maa pääl: tsirgul olõ-õi piimä, kivil olõ-õi juuri ja veel olõ-õi ossõ.

Verskast võrsunu bänd Zetod tähist´ 15. sünnüpäivä (0)

Bänd õks tähistäs sünnüpäivä plaadi ja kontsertega.

Vahtsõ plaadi päälkiri om „Lätsi liina“. Esihindäst liina nä omma’ ummamuudu lännügi, liinu lavadõ pääl omma’ nä kõva’ tegijä’, ummõhtõ om näil juur kimmält Verska tervüsemudah kinni ja ainõtõpuudust ka olõ-i.

Pääle Tarto kontserti ütel´ bändi Zetod kokkosäädjä ni edimäne oppaja ni lugudõ säädjä Priksi Kristjan: „Väiga äksi täüs kontsert oll´ ja plaat om ka väiga hüä. Zetod om ainulaadnõ fenomen – folk ja rock om nigu yin ja yang, koh üts and tõõsõlõ mõttõ. Ma esitänü’ teid muusigaavvuhindu nominendis mõlõmbah kategooriah! Kuuh olõmi ülikõva žanri loonu’.“
Zetod om valms tennü viie plaadi jago muusikat, andnu mitmitsatu erilitsi kontserte, valanu kõvva hiki, silmävett ni verd ni pandva’ inemise’ periselt märgotama, koh mi olõ ja kiä’ mi olõ.

Zetod om uma muusika ja olõmisõga tennü hüvvä nuursuutüüd seto kultuuri hääs ni nõsõnu lindtähenä ka Eesti etnomuusika taivahe.

Zetodõ erilisust tugõ nii hüä seto kultuuri tundminõ ku pillimänguoskus. Nimä’ õi etnoda’, nä ommaki etno!
Keväjä alostusõh peetü’ kontserdi’ Tartoh, Talinah ja Viljandih sai’ pall´o kittä’ mol´oraamatuh ja kaemah-kullõmah käunu’ inemisi käest.
Edu Zetodõlõ!

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood