Kur'atüü takah veerüs vannõ.

Kaitseväe piirkondlikud juhid kohtuvad Setomaa esindajatega (0)

Sel kolmapäeval võõrustab Setomaa vald ja Setomaa Liit kaitseväe piirkonna juhte. Kohtumised toimuvad nii vallamajas, tänavu valminud Reegi majas kui Piusa kordoni piirivalvuritega. Õhtul osaletakse Kaitseliidu Võrumaa maleva kaitseliitlaste vande andmise tseremoonial Petserimaa Vabadussõja mälestussamba juures Värskas.

Kohtumisel osalevad 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa, brigaadiveebel staabiveebel Helari Pilve ja brigaadi tsiviil-militaarkoostöö ohvitser nooremseersant Rasmus Kork Vastuvõtjateks Setomaa Liidu juhatuse liige Aare Hõrn ja vallavanem Raul Kudre.

„Kaitsevägi 2. jalaväebrigaadi näol peab kohtumist oluliseks eelkõige olukorra teadlikkuse tõstmise seisukohast, kuna külastatav piirkond on brigaadi nii öelda tegutsemise ala,“ sõnas kohtumise eel kolonel Tarmo Metsa.

„Kaitsevägi väärtustab suhteid kohalike omavalitsustega, koolidega ja teiste asutuste ning inimestega, kes moodustavad kohaliku kogukonna. Teineteise tundmine organisatsiooni- ja isikute tasandil ning omavaheline suhtlemine on hea koostöö eelduseks nii rahu- kui ka kriisiaja tingimustes.“

Setomaa vallavanem Raul Kudre leiab, et Kaitsevägi on Eesti üks suurimaid struktuure, kes kaasab ka väga palju inimesi. „Setomaa vald on pikima EL välispiiri omav vald ning ka ohu korral oleme meie esmane tander, kus tegevused käivad,“ ütles vallvanem. „Millised plaanid on kaitseväel ja kas neid saab ühitada valla plaanidega on üks kohtumise eesmärk. Valdkonnaks on infrastruktuuri korrashoid-teed elekter, side jne. Alati on võtmetähtsusega ka siin elavad inimesed.“

Kindral Reegi majas, mis asub ajaloolisel Põhja-Laagri territooriumil, kohtutakse Seto Instituudi juhi Ahto Raudoja ja Setomaa Muuseumite juhi Merily Marienhageniga.

Obinitsa Seto seltsimajas peetakse aru Kaitseliidu Rõuge-Vastseliina Üksikompanii pealiku Anu Jõgeva ja MTÜ Kindel Kants juhtkonnaga. Piusa kordoni juures kohtutakse sealsete ametnikega.

Kaitseliitlasena aktiivselt tegev Aare Hõrn leiab, et lisaks kaitse- ja kriisikorraldusel pole vähetähtis ka isamaaline kasvatus, mis tugevdab meie kaitsetahet ja võimet ning mille osas on koostöö kaitseväega on oluline.
Kell 18.00 algab aga Värskas Petserima Vabadussõja mälestussamba jalamil pidulik vandeandmise tseremoonia.

Pressiteate koostas:
Indrek Sarapuu
Kommunikatsioonispetsialist
Setomaa Vallavalitsus
tel: +372 522 0661
e-post: indrek.sarapuu@setomaa.ee

SAMAL TEEMAL

Kaitseväe piirkondlikud juhid kohtuvad Setomaa esindajatega.- Lõuna-Eesti Postimees
Kaitseväe piirkondlikud juhid kohtuvad Setomaa esindajatega. - LõunalehtKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood