Tõbi k'au-ui puid pite, k'au rahvast pite.

Avalikustatud on Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad" (0)

 Võru maakonna arengustrateegia 2035+ kuuendast peatükist tulenevalt koostatakse Võru maakonna arengustrateegias kokkulepitud valdkondlike eesmärkide täitmiseks vastavad tegevuskavad.

Vaata Setomaa valla veebilehteKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood