Hindä meelest om õgaüts' hüä, tõõsõ meelest massa-ai' sitaga' pirrutukandki'.

Setomaa Edendüsfondi taotlusvooru tähtaeg läheneb (0)

Setomaa Edendüsfondi (SEF) 2021. aasta esimese taotlusvooru tähtaeg on 1. aprill 2021. Selleks päevaks tuleks oma hea idee panna kirja SEF taotlusvormile ja saata aadressil info@setomaa.ee.

SEF annab stipendiume õppe-, teadus- loome-, sporditööks ning toetusi ja laenusid projektidele, mille eesmärk aitab kaasa SEF eesmärgi saavutamisele. Informatsioon ja taotlusvormid.

Taotlused vaatab läbi komisjon, kuhu kuuluvad Seto Kongressi Vanemate Kogu esindaja (Rieka Hõrn), Seto Kuningriigi kroonikogu esindaja (Aarne Leima), Setomaa vallavolikogu esindaja (Vello Saar), Setomaa vallavalitsuse esindaja (Raul Kudre) ning annetajate esindaja (loositakse vähemalt 50 eurot annetanute selleks soovi avaldanute hulgast).

SEF eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. Setomaa Edendüsfond töötab põhimõttel – kogukonnalt kogukonnale, kogudes annetusi ja vahendades annetustest saadud vahendeid heade mõtete teostamiseks.

Kui soovid aidata aktiivsetel inimestel edendada elu Setomaal, siis palun tee ülekanne Setomaa Liidu kontole EE657700771003363633 LHV Pangas. Kui oled annetanud vähemalt 50 eurot ja soovid osaleda SEF komisjoni töös, palun teata sellest aadressil info@setomaa.ee hiljemalt taotlusvooru tähtpäevaks, soovijate vahel loositakse välja üks koht.

Margus Timmo
Setomaa Liit
5622 2886Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood