Terräv kirvõs löüd ruttu kivi.

Ajaleht Setomaa

Toimetaja Ülle Kauksi, tel. 56569079

Keel Õie Sarv, Silvi Palm

Makett ja küljendus Julia Taro

Kolleegium Urmas Klaas, Helen Külvik, Ilme Hoidmets, Maarja Hõrn, Ülle Kauksi, Annela Laaneots, Arvi Matvei, Õie Sarv, Aarne Leima, Indrek Mustimets, Meelike Kruusamäe, Vello Lõvio, Helju Tsopatalo, Vello Jüriöö

Väljaandja Setomaa Valdade Liit

Lehe ilmumist toetab Setomaa kultuuriprogramm

KIRJUTA: Setomaa leht, Obinitsa 65301, Võru maakond või kauksiylle@gmail.com

LOE ARTIKLEID SIIT