Hummõnist hoitkõ leibä, hoitku-ui kunagi tüüd.

Eesti Maaülikooli kolm konkursivälist õppekohta Setomaa noortele (0)

Eesti Maaülikool võtab 2019. aastal konkursiväliselt õppima kuni kolm Setomaalt pärit noort, vaata Eesti Maaülikooli korra Vastuvõtt väljaspool konkurssi punkti 3. 

Konkursivälisele kohale konkureerimiseks on vajalik

  • Setomaa Liidu (SL) ja Seto Kongressi Vanemate Kogu (SKVK) soovitus, mille saamiseks tuleb saata CV ja vabas vormis avaldus Setomaa Liidule aadressil info@setomaa.ee hiljemalt 1. juulil 2019.
  • õigeaegselt esitada sisseastumiseks vajalikud dokumendid Eesti Maaülikooli.

Juuli esimesel nädalal toimub SL ja SKVK moodustatud komisjoni vestlus kandidaatidega. Vestlusel hinnatakse eelkõige kandidaadi eelnevat tegevust kodukandis, huvitatust ning teadmisi oma kodukoha elust ja kultuurist, valmisolekut osaleda aktiivselt kohaliku elu edendamises ja seto organisatsioonide töös.

Konkursiväline vastuvõtt toimub Setomaa Liidu, Seto Kongressi Vanemate Kogo ja Eesti Maaülikooli vahel sõlmitud lepingu alusel. Eesti Maaülikool on võimaldanud Setomaa noortele kolm konkursivälist õppekohta alates 2005. aastast.

Lisainformatsioon 510 6664, info@setomaa.ee (Kaja Tullus)Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood