Hiir om ka julgõ, ku kass maka.

ERM sõitsõ imäkeelepäävä puhul küllä Petseri koolilatsilõ. Madissoni Sirje (0)

15. märtsil sõit´ Eesti Rahva Muuseumi ja ERMi Sõpru Seltsi esindüs küllä Petseri Lingvistilidsõlõ Gümnaasiumilõ, õt joba säitsmendät vuuri ütehkuuh eesti keele päivä tähistä’.

S´oovoori olli’ ERMi delegatsioonih ka vahtsõnõ elotüüpreemia laureaat, vaibakunstnik ja akadeemik Ravva Anu, ERMi kuraator Piiri Reet ja muuseumipedagoog-metoodik Tuubeli Virve.

Eesti keele päävä puhul tervitäs opilaisi ja küläliisi joba mitmõndat aastat selgeh eesti keeleh kooli direktor Baranova Larissa. Opilasõ’ lugõva’ eesti keeleh luulõtuisi, laulva’ ja lahendasõ’ mõistatuisi. Pääväkava pand õga aasta kokko kooli eesti keele ja kultuuri oppaja Tammõ Vally.

S´oovoori oll´ ERMi teemas rahvarõiva’. Naidõ kandmist aigõ joosul tutvust´ Piiri Reet, kinkõl oll´ üteh ka mitu rahvarõivakomplekti. Opilasõ’ sai’ puust pupõlõ ka eis’ rahvarõivit kujonda’.

Ravva Anul oll´ üteh valik ummist viimätside aastidõ töiest, nuidõ siäh ka Eesti Vabariigi 100. sünnüpääväle pühendet vaip „Torn“, minkõl nätä’ Pikä Hermanni tornih lehviv Eesti lipp. Kõik jutt käve eesti keeleh.

Petseri algkuul asutõdi 1913. aastal, muudõti keskkoolis 1918. aastal ni oll´ kooni 2004/2005. oppõaastani ainuss üldhariduslik keskkuul Vinnemaal, koh kõiki tunnõ opati eesti keeleh. 2005/2006. oppõaastast pääle om kuul vinne oppõkeelega, a eesti keele süväoppõga. Koolih opp üle 200 latsõ.

ERMi delegatsiooni sõitu Petserihe tugõsi Hasartmängumassu Nõvvukogo.

Madissoni SirjeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood