Läät sutt pakko, kahr katõ pojaga iih.

Ettevõtluskoostöö Pihkva oblastis

 Petseris tegutseb koostöö- ja ettevõtluskeskus (nn Petseri Seto maja), mille eesmärk on soodsa piiriülese koostöökliima loomine majandus- ja kultuurialast koostööd.

Keskus asub majas, mis asub Oktjabrskaja pl 3 ning mis kuulub Setomaa Valdade Liidule ja antud Petseri rajooni administratsiooni kasutusse, kes on maja haldamiseks asutanud Petseri ettevõtlus-inkubaatori (МБУ Печорский бизнес-инкубатор).

2016. aasta kevadel tegutseb majas 15 eri valdkonna ettevõtet. Majas toimuvad toodete ja teenuste presentatsioonid ning näitused. Pihkva oblasti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pakuvad majas konsultatsioone aitamaks ettevõtjatel orienteeruda majandustingimustes ja õigusaktides.

Konsultatsioonidega samal päeval toimuvad seminarid, kus Eesti ja Vene ettevõtjad tutvustavad oma kogemusi. Esimene seminar toimus 16. veebruaril 2016 ning kokku on lepitud kuni suveni seminarid iga kuu viimasel teisipäeval. Seminaride info avaldatakse setomaa.ee sündmuste kalendris.

Petseri koostöö- ja ettevõtluskeskus renoveeriti ja sisustati Setomaa Valdade Liidu juhtimisel ellu viidud projekti „Heritage Business“ raames. Projekti toetas territoriaalse koostöö Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013. Projekti partnerid olid Petseri rajooni administratsioon ja Ape vald.