Innep süü vanamehe osa ar ku vana sõna.

Ettevõtluskoostöö Pihkva oblastis

Petseris tegutseb koostöö- ja ettevõtluskeskus (nn Petseri Seto maja), mille eesmärk on soodsa piiriülese koostöökliima loomine majandus- ja kultuurialast koostööd.

Keskus asub majas, mis asub Oktjabrskaja pl 3 ning mis kuulub Setomaa Valdade Liidule ja antud Petseri rajooni administratsiooni kasutusse, kes on maja haldamiseks asutanud Petseri ettevõtlus-inkubaatori (МБУ Печорский бизнес-инкубатор, sotsiaalmeediakanalil Vkontakty )

Majas tegutsevad eri valdkonna ettevõtted, toimuvad toodete ja teenuste presentatsioonid ning näitused. Seminaridel tutvustavad Eesti ja Vene ettevõtjad oma kogemusi ja arutavad koostöövõimalusi. Seminaride info avaldatakse setomaa.ee sündmuste kalendris.

Petseri koostöö- ja ettevõtluskeskus renoveeriti ja sisustati Setomaa Valdade Liidu juhtimisel ellu viidud projekti „Heritage Business“ raames. Projekti toetas territoriaalse koostöö Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013. Projekti partnerid olid Petseri rajooni administratsioon ja Ape vald.