Paremb tigalane peos kui mõtus mõtsas.

Ilotsõõri ja Rahasepä Mariat tunnustõdi (0)

Räpinä sadama kohvkuh tunnustõdi Põlvamaa tublibit tegijit. Kõgõ pareba’ hõigas vällä Põlva Umvaltsuisi Liit ja Põlvamaa Arõnduskeskus.

Kodanikõühendüisi aastaga tego raamõh tunnustõdi minnu seto raamadu „Tsäugakõnõ“ välläandmisõ iist.
Põlva leelokoor Ilotsõõr and detsembrih vällä CD tsõõrikplaadi „Aig om lännü parebas…“

Leelohuvilisõ’ naase’ sai’ kokko viis aastakka tagasi sügüse. Täämbätsest om kuur laulnu’ kuningriigipääväl Radajal, Baltical, Moisekatsi Elohelü festivalidõl, leelopääväl, Seto Folgil ja praasnigil.

Plaadipääl saat kullõlda’ ka’ seto vannamuudu laulustiili. Vannu laulõ olõmi opnu’ tunnõt lauluimmi ja Eesti Rahvaluulõ Arhiivi salvõstuisi päält.

S´oo plaadiga’ mi taha anda’ uma jao UNESCO vaimsõ kultuuriperändüse
nimistühe võõdõt seto leelo alalhoitmisõst ja tugõmisõst.

Tsõõrikplaat om müügih Verska ja Obinitsa muusiumih ja Verska turismiinfopunktih.

Põlva leelokoori Ilotsõõr vedosnikKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood