Süämel olko uha' pääl.

IX Setomaa Hariduskonverents (0)

2. novembril 2018.a. tulõ Miktämäel IX Setomaa Hariduskonverents. Päiv nakas pääle kell 12.00 Inara Vana Valgõ Kohvitarõh. Päämädsõs teemas om seto keele ja kultuuri oppamine, hoitmine ja edesianmine. Kõgõpäält kullõmõ 4 ettekannõt, koh jutus tulõva' küsimusõ' täämbätsest olukõrrast.
Ettekandõ' omma':
"Seto keele ja kultuuri oppamine Setomaa valla kooleh ja latsiaduh" - Reimann Nele
"Seto keele ja kultuuri oppamine muial Eestimaal" - Laaneots Annela
"Sõnast ja kiräst seto kultuurih" - Kauksi Ülle
"Petserimaaalanõ Petserimaast ja haridusõst" - Vananurm Ilmar

Pääle ettekandid kaemõ inemiste käsitsi kirotõdu lugudõst kokkosäetü raamatut "UMA KÄEGA - SÜÄMEST" ( Sada lugu Eestile 100. sünnipäevaks).
Kõik, kia' saadi' uma luu, saava' hindäle üte raamatu.

Päävä tõõnõ puul om arotus:
"Kuimuudu saamõ' edesi minnä'seto keele ja kultuuri oppamisega'?" Arotust vidä iist Timmo Margus Setomaa Liidust.

Oodõdu' omma' koolioppaja', vallatüütäjä', muusiumõ-, raamadukogodõ-, kultuuri- ja nuursuutüütäjä'. Oodamõ kõiki, kinkõlõ om tähtsä uma keele ja kultuuri edesikestmine!Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood