Hüäh om rassõ ellä', a hüä avvo om hüä kanda'.

Jaak Aab Setomaal (0)

13. märdsil oll Setomaa Liidu kutsõl Setomaal riigihaldusõ ministri Jaak Aab. Sõidu mõtõh oll kaia’, kuis eletäs Setomaal pääle haldusreformi ja kuvvamudu mõotasõ’ Setomaad pututava’ programmi’ Setomaa ello.

Kõgõpäält ministri sõit Kiislova küllä kaema, mäntseh saisuh om riigipiiri välläehtäminõ. Edesi sõidõti Obinitsa küläkeskuistõ, koh tä sai tutvast ettevõtja Mehiläse Margitiga’, kiä tõi uma ettevõttõ kodokotusõhe. Kaeti üle ka’ küläkeskusõ huunõ energia kokkohoitmisõ kogõmust. Kohtumisõl galeriih Hal´as Kunn ja lõõnõ aigu Seto seldsimajah sai ministri tiidä’, kuvvamuudu lätt turismil, kohaligul söögil ja kultuuriturismi valdkunnal.

Edesi sõidõti Verskahe kokko saama Setomaalõ elämä tulnu’ nuuriga’ ja Verska käsitüüseltsi Kirävüü näpotüütegijidõga’. Viimäne kotus oll Lüübnitsah, mia om päämätselt vinnekeeline kalapüüdjidõ külä, a laebalt tiidäs sibula- ja kalalaatu. S´ool aastagal kõrraldadas sääl Seto Kunigriigipäiv. Ku viil mõni aig tagasi arvssi’ küläinemisõ’, õt näil olõs parep haldusreformiga’ minnä’ Räpinä valla ala, sis täämbä omma’ küläinemisõ’ rahu tuuga’, õt nä omma’ Setomaa valla kuuhsaisuh, ja nägevä’ tuuh uma külä edenemist.

Päävä lõpuh kinnit ministri Aab, õt Setomaa arõnguprogrammi ja kultuuriprogrammi rahastamisõga’ pias edesi minemä, ja ütel ka’ vällä, õt programm “Noorõ’ Setomaalõ” võisi’ minnä’ üleeestilitsõs maapiirkundõ nuuri maalõ eläma toetavas programmis. Jaak Aab kinnit, õt Setomaal omma’ aktiivsõ’ inemisõ’, kiä’ omma’ kõvastõ toimõtanu’ ja kinkõ tegemisist om pall´o oppi’.


Järvelilli ReinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood