Kodo olõ-õi kitsõpujast, õt ar pakõ.

Konkurss osalemiseks Ahvenamaa õppereisil (0)

Setomaa Liit korraldab konkursi õppereisi grupi 28 koha täitmiseks. Õppereis toimub Soome Vabariiki Ahvenamaale.
Reisi toimumise aeg: 25.-29. mai 2019.a.

Ahvenamaa on omanäoline kultuuripiirkond, kus suur roll on turismisektoril. Propageeritakse kohapeal kasvatatavat toitu ja arendatakse toiduturismi. Hästi tegutseb käsitöövõrgustik. Piirkonnal on eesmärk saavutada 100% taastuvenergia kasutamine.

Õppereisi eesmärk on tutvuda Setomaale omaste valdkondade (turism, käsitöö, kohalik toit, taastuvenergeetika, väikeettevõtlus) koostööga ja kogemustega piirkonna arendamisel ja mainekujundamisel.

Õppereisile saavad kandideerida Setomaa valla ettevõtete, mittetulundusühingute või sihtasutuste esindajad ja liikmed ning külavanemad.

Õppereisil osalemiseks palume saata sooviavaldus (0,5 kuni 1 A4), milles palume välja tuua:

  1. Teie senise tegevuse lühikirjeldus ettevõtte, mittetulundusühingu, sihtasutuse või külaelu arendamisel;
  2. panustamine Setomaa ühistegevusse, liikmelisus organisatsioonides jms;
  3. küsimused-probleemid, millele soovite õppereisil vastuseid/lahendusideid leida ehk kuidas kavatsete saadud kogemusi Setomaal kasutada.

Lisada tuleb kinnituskiri, et olete valmis tasuma 120 eurot osalustasu.

Avaldus ja kinnituskiri tuleb saata hiljemalt 15. veebruariks 2019.a kl 24.00 meiliaadressile aarne.leima@setomaa.ee
Avaldused vaatab kahe nädala jooksul läbi komisjon, kuhu kuuluvad Setomaa Liidu nõukogu, Setomaa Liidu juhatuse, Setomaa Turismi, Seto Käsitüü Kogo, Seto Köögi esindajad ja Setomaa ettevõtlusnõustaja.

Vaata õppereisi programmi

Õppereisi toetab Setomaa arenguprogrammKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood