Ilma silm om kraadiklaas.

Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2017/2018

Projekti üldine eesmärk on anda noortele kvaliteetseid ettevõtlusalaseid teadmisi ja võimalusi õpilasfirmades tegutseda. Setomaa koolide ühine kostööprojekt käivitus 2017. aasta sügisel juba üheteistkümnendat aastat.

Eesmärgi saavutamiseks on vajalik majandusõpetuse tundide ja ringitundide läbiviimine 2017/2018 õppeaastal Setomaa 4 koolis erinevates vanuseastmetes Junior Achievementi ja Ettevõtliku Kooli programmide alusel. Kavas on taas uute õpilasfirmade käivitamine ja erinevatel laatadel osalemine, ettevõtluslaagri korraldamine.

Projekti tulemusena paranevad noorte majandusalased teadmised ja seega tõuseb ettevõtlusalane aktiivsus. Koolitatud õpetajate, soetatud õppematerjalide abil saab tõsta õpetamise kvaliteeti. Ettevõtluslaagris tegeletakse noortega erinevatel majandusalastel teemadel, õpilased saavad teoreetilisi teadmisi ja praktiliselt tegutseda. Stardikapital õpilasfirmadele annab eelise maapiirkonnas tegutsevatele noortele õpilasfirma alustamisel soetada vahendeid. Loodetavasti valmivad taas omanäolised tooted, millega saavutatakse edu õpilasfirmade konkurssidel, laatadel.

Projekti toetab Setomaa arengu programm. 

Projektijuht Ingrit Kala