Hanil om küll line vassar, küll siski ära tund, mis kivi, mis terä.

MTÜ Seto Küük om luudu (0)

Iispäävä, 11. detsembril kogonõsi pääle lõõnat ümbre 20 seto söögist ja seto köögist huvitõt inemisõ Obinitsah ja õdagus asutõdi MTÜ Seto Küük. 

Kuuholõki juhataja ni eeltüü tegemise kõrraldaja oll´ Kala Ingrit, Seto Käsitüü Kogo tegevjuht.

Kõgõpäält arotõdi probleeme, mia’ takistasõ’ seto söögi laembat kasutamist, eriti kuningriigipäivil ja tõisil Seto suurüritüisil. Korgõt umakultuuritiidlikkust näüdäs üles Vabarna Jalmar, kiä uma ansambli Trad.Attack! suurõl 4000 külästäjäga kontserdil Verskah pand´ päämätsis pakjatõs seto toitlustaja’. Paraku om sündmuisi, koh õks puultoorõs kala ja kõrbanu’ kardohka’ suurõpannitoitlustajilt omma’ juhtva’.

Otsustõdi seto süüki võtta’ lajalt, tegeldä’ joba söögi kasvatajatõga, hoita’ öko poolõ, uuri’ ja oppi’ perändit, aga hoita’ uss vallalõ ka nuilõ, kiä’ kohaligust tuurainõst mõistva’ midägi suuperäst ja vahtsõt valmista’.

Nime valimisõl oll´ lavva pääl rida nimmi, a ku hääletedi Seto Süük ja Seto Küük vaihõl, sis sai nimes MTÜ Seto Küük. Nigu õks, tull´ ka seto leelo ja nali vällä, ku kor´ati kokko edimäne kapital MTÜ registriirmises. Kõokoorõst kannikõistõ kor´ati 33 eurot. Liikmõmassus hääletedi 20 eurot edimält.

Juhatusõ valiminõ toimõtõdi as´aligult. Valiti 5-liikmõlinõ juhatus: Luigasõ Inara, Pärnoja Ülle, Pai Vello, Andrelleri Maris ja Kruusamäe Meelike.

Tuusama nätäl oll´ ka edimäne juhatusõ kuuholõk. Juhatusõ esimehes ja kontaktisikus sai Pärnoja Ülle. Vahtsõ MTÜ-ga liitu 18 tegijät, kinkõ hulgah om nii asutuisi ku eräisikit. Kinkõl om tahtminõ liikmõs saia’, võtku’ juhatusõga ühendüst aadressil kyyk@setomaa.ee vai Ülle telefonil 5131366.

Oodami sis hüvvä süüki ja hüvvä küüki ni viil parembat müüki!

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood