Vasikõga jovva ai võiki joosta.

Näütüs „Helisevä’ margi’“ (0)

Tarto liinaraamadukogoh saat kaia’ näütüst „Helisevä’ margi’“. Samuel Golomb pand kokko uma kogot margi’, kuvääri’ ja postkaardi’, minkõ pääl om kuulsa’ helilooja’ (Mozart, Verdi, Haydn, Heino Eller, Evald Aav), näide kirotõt noodiria’, pop- ja rahvamuusigu’. 

2013. aastak oll Eestih kultuuriperändilõ pühendet ja tuuperäst tahetigi’ sääne tähtsä aastak jättä’ aoluumälestüses läbi margi. Margi tegijä’ omma’ kirotanu’ seletüseh järgmäist: „Sõnomikandjas om valit Setomaa, seto leelo ja tuu noorõ’ edesikandja’. Seto leelo om 2009. aastagast UNESCO vaimsõ kultuuriperändi esindüsnimekiräh ja Setomaa ülesnõstminõ om tähelepandmisavaldus Eestimaa kultuuriruumõ väärtüstämisõlõ ja perimüse edesikandjilõ. Kindlahe om s´oo mark kumarus setokõisilõ üleilma kokkotuuvalõ Kunigriigipääväle, kiä tähistäs umma XX juubõliaastakka Luhamaal Määsi mäe pääl.“ Kunstnik valõ Kunigriigi pildi, minkõ oll Sarvõ Ain tennü’ 1994. aastaga.
Samuel Golomb pallõl Sarvõ Õiõ näütüse avamisõlõ laulma. Õiõga’ tulli’ laulma Hõrna Maar´a ja Sarvõ Sädeli, Liise ja Loore.

Sarvõ ÕiõKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood