Muidõ silmä näet puru ar', a umma silmä ei näe' palkigi'.

Nedsäjä külä bänd sai puulfinaali (0)

Riide, 23. märdsil sai Nedsäjä bänd telesaatõh „Rahvabänd“ edesi puulfinaali. Vaest olli’ lõunaeestläisi helü’ ka toess. Imäkeelepääväl Võroh Stedingu majah olnu kaverikontserdil tunnustõdi näid kaveri iist loolõ „Insener Garini hüperboloid“.
Nedsaja Küla Bänd ehk Hundi Paul, Valgu Toomas Ja Andrelleri Iisak Sulev omma’ lisas külapidodõlõ, pulmadõlõ ja sünnüpäivilõ esinenü’ minevaasta festivalil Tallinn Music Week ja aasta varahampa võitnu’ Perimüsmuusika aidah kõrraldõt kapelle võistumängmise.

Nedsäjä küläh om hulga latsi: 35-st elänigust kogoni kolmas osa.

Nedsäjä küläh omma’ Valgu Meel ja Toomas tennü’ mitmit aastit ka Lummo Kati laululaagrit, miä om hüäl tasõmõl võimalus seto regilaulu ja karmoškamuusika mano joudmisõs nii alostajalõ ku edesijoudnulõ.
Külä om üles ehitänü külämaja ni tegotsõs joudsahe. Uhkõ oll´ ülesastminõ Seto Kuningriigih Luhamaal uma küläplatsiga ja paraadil.

Torõ, õt Setomaal om säntsit hüvvi bände nigu Zetod, Tuhkwizza, Kiiora, Nedsäjä Külä Bänd, kiä’ tegevä’ kohaligu seto elo mitmõkesitsembäs.

Varahampa om „Rahvabändi“ saatõh võistlõmah käunu ja võitnu Verska bänd Sinu Naine aastal 2017.

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood