Magajalõ kassilõ lähä-äi kunagi hiir suuhu, ku eis püvvä-äi.

Setomaa mustsõstrahuvilised käisid õppereisil.

Aarne Leima 20.10.2015

Aktiivselt tegutsevad Setomaa aiandushuvilised, kes on otsustanud keskenduda peamiselt mustsõstrakasvatamisele. Projekti „ Setomaa aiandushuviliste koostöö ja tootjategrupi moodustamine“ raames on toimunud kaks koolitust marjaistanduste rajamisest – üks Räpina Aianduskoolis, teine, praktiline õppepäev Peedo talus Põlvamaal. Polli Aiandusuuringute Keskus on olnud hea abiline meie aiandushuviliste mustsõstrakasvatamise idee arendamisel. Suvisel õppereisil Pollisse oli hea võimalus näha kombainiga mustsõstarde korjamist. Nüüd kui on läbitud koolitusi, uuritud asju omal käel, jõuti tõdemuseni, et Eestis ei ole mustsõstrakasvatajaid, kelle tase ja kogemused meid aitaksid. Samuti ei ole Eestist võimalik osta istikuid koguses, mida meie vajame juba sel sügisel, rääkimata istikute hinnavahest meil ja naabermaades. Istikute hinnast sõltub otseselt kui palju on neid võimalik osta ja maha panna. Need põhjused olid ajendiks, miks peeti vajalikuks ja otsustati minna 4-päevasele õppereisile Lätti, Leetu ja Poola. Oktoobri alguses toimunud reisiga jäädi väga rahule, seitsme sealse marjakasvatustalu nägemine andis ohtralt inspiratsiooni. Tõsist huvi kinnitab fakt, et reisil käidi peamiselt oma kuludega, sest käimasolev projekt toetas seda osaliselt. Spetsialisti abiga võeti huviliste põldudelt mullaproove, ees seisab nende analüüsimine, aga veel ka koolitus, kus räägitakse mahetootmise põhimõtetest, erinevatest toetusvõimalustest aiandusvaldkonnas. Suure tõenäosusega saame juba lähitulevikus rääkida uue tulundusühistu loomisest Setomaal.