Tallo võid tunda pinist.

Kutsume tööd otsivaid inimesi vanuses 55+ osalema küsitluses

Kaja Tullus 14.05.2016

Setomaa Valdade Liit viib 2016. aasta maikuus projekti "Active Age” ("Tegus iga") raames läbi küsitluse, mille eesmärk on selgitada välja projekti sihtrühma (inimesed vanuses 55+, kel pole tööd) peamised takistused, motivatsioon ning võimalused tööjõuturul osalemiseks, osalejate varasemad oskused ja kogemused ning tööjõuturule naasmisega seotud koolitusvajadused.

Plaanis on küsitleda igas Meremäe, Misso, Mikitamäe ja Värskas kokku 100-120 mittetöötavat inimest vanuses 55+. Uuringus osalejatele pakutakse nende soovi korral võimalust osaleda koolitustel.

Inimestel, kes soovivad osaleda projektis ja projekti küsitluses, palume endast teada anda hiljemalt 1. mail 2016 meiliaadressil info@setomaa.ee, telefonil 510 6664 või oma valla sotsiaalvaldkonna spetsialisti kaudu.

Projekti "Active Age” ("Tegus iga") üldeesmärk on võrdsemate võimaluste loomine pikaajalistele töötutele inimestele vanuses 55+ ligipääsuks kohalikule tööjõuturule. Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Valdade Liit, Ape vald ja Engure vald.