Setomaa.ee "rahvas räägib" RSS vooghttps://www.setomaa.ee/kogukond/Setomaa.ee RSS voogKülade teabetarehttps://www.setomaa.ee/kogukond//43/kulade-teabetare/03.10.2019Siin veebilehel on olemas nüüd Setomaa külade infovahetuse tarbeks külade teabetuba. Selle leiab avalehe parempoolsest ülemisest kastikesest KOGUKOND või siis järgides linki https://www.setomaa.ee/kogukond/kulaliiLüübnitsa küla kaardi-infotahvli paigaldaminehttps://www.setomaa.ee/kogukond//42/luubnitsa-kula-kaardi-infotahvli-paigaldamine/30.05.2019Lüübnitsa külla paigaldas MTÜ Lüübnitsa külaselts küla ja piirkonda tutvustava kaardi - infotahvli. Infotahvlile on võimalik paigaldada teateid ja infot magnetitega. Kõik kes soovivad oma ettevõtmist reklaamidMeremäe pensionäride seltsingu oktoobrikuu tegemistesthttps://www.setomaa.ee/kogukond//41/meremae-pensionaride-seltsingu-oktoobrikuu-tegemistest/08.11.2018

Teisipäeval, 6.novembril toimus Meremäe pensionäride seltsingu igakuine kokkusaamine. Nagu meil on tavaks kujunenud, õnnitlesime käesoleva kuu sünnipäevalapsi ja laulsime neile.Suureks rõõmuks ühinesid meieVõrukeelsete kavõrite konkursshttps://www.setomaa.ee/kogukond//40/vorukeelsete-kavorite-konkurss/15.03.2018

Esimesel võrukeelsete kavõrite võistlusel ruulisid setod. 1.,2.kohta jagasid Merca js Nedsäjä küla bänd,

Konkurss Seto Talumuuseumi direktori kohalehttps://www.setomaa.ee/kogukond//39/konkurss-seto-talumuuseumi-direktori-kohale/08.12.2017

Tööülesanded: muuseumile pandud ülesannete ja muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpne ja otstarbekas täitmine. Nõudmised kandidaadile: arvuti kasutamise oskus, pingetaluvus, organiseerimisvõime, vasSoome-Ugri kiräniku' sõitva Setomaalõhttps://www.setomaa.ee/kogukond//38/soome-ugri-kiraniku-soitva-setomaalo/22.08.201726. augustil kell 10.30 joudva Soomõ-Ugri kiränikõ kongressi delegaadi' (umbõs 75 kiränikku ja tõlkjat) Obinitsa lipuväljakulõ. Peräst väikut teretüskõnõt ja teretüslaulu sõidõtas väikulõ ekskursioonilProjekt "COOP-Local" pakub arenguvõimalusi väiketootjatele ja käsitöömeistritele https://www.setomaa.ee/kogukond//37/projekt-"coop-local"-pakub-arenguvoimalusi-vaiketootjatele-ja-kasitoomeistritele-/03.03.2017

Algamas on mahukas piiriülene koostööprojekt "COOP-LOCAL", mille siht on elavdada piiriülest koostööd ja ärisuhteid kohalike väiketootjate ja käsitöömeistrite vahel Eesti-Läti piirialadel –Seto kultuuri nädal ja Setomaa veebiviktoriinhttps://www.setomaa.ee/kogukond//36/seto-kultuuri-nadal-ja-setomaa-veebiviktoriin/03.10.2016

3. - 9. oktoobril on Seto kultuuri nädal. Värske info Seto nädala facebooki lehel . Nädala ajakava ja veebiviktoriin on