Lähemäne võõras om armap kui kavvõlinõ uma.

Seto Käsitüü Kogo Wiera kündlekuah (0)

Vahtsõ aastaga alostusõh om Seto Käsitüü Kogol kommõh uma liikmidõga’ saia’ kokko, tetä’ midägi’ ütehkuuh, võtta’ kokko müüdä lännü’ aastak ja kõnõlda’ vahtsõ kõlladsõ maapiniaastaga plaanõst. Jaanuarikuu 5. pääväl korjutti Wiera kündlekuah, õt tetä’ ütehkuuh hindäle künnel. Meid võtt vasta Alve Merilin, kiä om firma alostaja.

Wiera Natural OÜ om pereettevõtõh, mia tege disainit looduslähedäsi näpotüükündlit. Tüütegemisõ kotus om ilosah kotusõh maal, perre kodomorol. Nä omma’ küüsünü’ kündlidõ tegemisõ jaost toetuisi ja saanu’ rahha massinidõ ostmisõ ja kündlekua ehtämisõ jaost.
Meistrikuah k´audas gruppõga’ kaemah, kuvvamuudu kündlit tetäs, ja tundas huvvi, kuis mõtõh om sündünü’, õt sääne asi k´auma panda’. Nii suurõ’ ku latsõ’ saava’ kündlit tetä’ ja õgaüts saa eis’ umalõ meeleperädse lõhna võtta’. Ettevõttõl lätt höste. Tüühü om võõdõt paar lähebäl elävät inemist. Õga aastagaga’ tetäs inäbä kündlit. Aastaga joosul saa valmis kohkih 10 000 künneld. Suur kündlidõ tegemisõ aig nakas pääle jouluaigu ja kipõ müügiaig lätt k´auma sügüsetseh jaoh.

Wiera Natural OÜ luud bränd WIERA Country Home Candle kand hindäh skandinaavialikku maakodo stiili, rustikaalsust ja mõtsikit looduspilte. Wiera Country Home Candle tootõkujundusõ man tegevä’ tüüd kõgõ pareba’ fotokunstnigu’ ja kujondaja’. Parhilla’ om WIERA põhisortimendih erinevä’ klaaskonteineridõh kündle’ ja kollektsioonõ toetava’ tsäikünnelde komplekti’.

Ettevõtõh pruum tetä’ moodulist kraami ja kuuhtüüh Talina Tehnigaülikooliga’ mõtõldi vällä eestimaisõst puust kündletahi, mia om näile andnu’ konkurentsieelise. Kündle’ tetäs eis’, mia and võimalusõ luvva’ vahtsõmoodulisi kündlit ja hoita’, õt kõik olõs kõrdapiteh tett.

Kündlidõ põhitoorainõ om 100% looduslik sertifitseerit sojavaha, aroomi- ja eeterligu’ õli’. Kündle’ tetäs käsitüünä ja väiko jao kaupa.

Ettevõtõh om hüä näüdeh, õt kuvvamuudu saat väiko äri püstü panda’ maal elleh uma moro pääl. Piat olõma tark. Säntse’ eduluu’ omma’ kõõ mõotaja’ ja takasttsuskja’. Kindlahe om mitmit säntsit käsitüülisi, kiä’ tegevä’ näpotüüd põhitüü kõrvalt ja unistasõ’ tuust, õt saasi’ kunagi’ ütel hüäl pääväl õnnõ umma meeleperrä tüüd tetä’. A tulõ hoiata’, õt tuu, mia hobina paistus hüä, või põhitüünä umma iseloomu muuta’. Kiä om valms umma käsitüüd tegemä vähäbält 40 tunni nädälih ja nii õga kuu, õga aastaga?

Kohalõ tulnu’ Seto Käsitüü Kogo meistri’ tei’ kõik umalõ lõhnalitsõ’ verevä’ kündle’, peräst istuti ütehkuuh kohvilauda Taarka Tarõ köögih küdset hüvvi süüke süümä. Kõnõldõh sai selges, õt Kogol om s´ool aastagal plaanih mitmit näütüisi vällämaalõ viiä’, mindäs edesi ka’ kooltuisiga’ ja käsitüüraamadu projektiga’. Traditsioonilist näütüst Rahvakunsti ja Käsitüüliidu majah Talinah Pikäl huulidsal s´ool aastagal tulõ-õi. A Kogo meistreil om mitmit huvitavvi projekte, midä joudupiteh ello viiäs.

Hüvvä aastakka kõigilõ kibõhilõ näpotüülisilõ! Julgust vahtsidõ asju pruummisõl – kiä tege, tuul ka’ juhtus, a kiä tii-i, tuu jovva-ai kohegi’.

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood