Elo ole-ei kohki hädäldä.

Seto Nädäli viktoriin 2018! (0)

1. Kiä om parhilla’ Setomaa ülembsootska ja Setomaa nuursootska? (2p)

2. Määndseh küläh toimusi 25. Seto Kuningriik ja määndseh küläh järgmine aastäk ? (2 p)


3. Kinkale omma pühitsetu’ Setomaa keriku? Ühenda joonõga vai panõ nummer ette. (5 p)
1. Luhamaa                                                    Issandamuutmise kirik
2. Miikse                                                         Püha Paraskeva kogudus
3. Obinitsa Püha                                            suurkannataja Georgiuse kogudus
4. Saatse                                                        Ristija Johannese kirik
5. Värska                                                        Püha Vaimu kirik

4. Kiä om tuu Matsurist peri nuurmiis kiä karas kablaga rekordi maa ja taiva vaihel ja ku korgõh tä tagurpidi salto tei? (2 p)

5. Kirota sõna seto keeleh. Sõna´omma võetu Seto Aabitsast. (õga sõna iist 1p)
aitama -
isa –
ema –
õde –
vend -
eksitama –
ämblik –
herilane –
nutma –
jooksma –
kaelaehe-
tainas (kerkimata) –
laulma –
soe –
magus –
pesema –
aru pidama –
puravik –
koer –
ikooninurk –
moos –
sudak –
külmsupp –
tangud –

6. Puiõ ja pühmõ nime´omma´segi lännü. Tii´ naa´kõrda! Küsümüs võõdõt Seto Tähekesest. (8 p)
1. UKSU -
2. TAIKA -
3. VÕIK -
4. MUULP -
5. REHVA -
6. RISTLE -
7. BIUU -
8. TÄIPE –


7. Sjool suvõl Treski Küünih toimunu Taarka Perimusteatri lavastuseh „Vanahunt“ mängseva kats Verska kandi tsurra, nimetä? (2p)


8. Määndse´ oll Taarka Perimusteatri näüdendi „Vanahunt“ päätegelase nime? (1 p)
a) Höödör ja Röödö
b) Ilja ja Mikul
c) Pavel ja Pelaga

9. Määnest latsilaulu om siih pildi pääl mõtõld? Sjoo lauluga singli andsõ timaha vällä ka ansambli Trad.Attack! (1p)
Pilt võõdõt seto laulude illustreeritud kogumikust „Kua vüüd koogulist“ 2018 (pildi joonistanu Triinu-Liis Tarros).

10. Mitmendat tähtpäivä tähistäse timahava leelokoori´? (3 p)
1. Sõsarõ
2. Verska naase´
3. Kuldatsäuk

45,30,10


11. Edimäne setokeeline pihtimiskava om luudu Verska preestri Anikita Jakovlevi puult, mis aastäkal? (1p)
1. 1774
2. 1884
3. 1904

12. Mis om tuu viimatsõ ao uudis miä inemise arotasõ ja mis Setomaad pututas? (1p)

(Vastuseid ootame reedeks, 12. oktoobriks, aadressil: kultuurikeskus@setomaa.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood