Süämel olko uha' pääl.

Setomaa arengu programmi taotlusvoor on avatud 15.-28.06.2018 (0)

Setomaa arengu programmi taotlusvoor 2018. a tegevuskava koostamiseks on avatud 15.-28.06.2018
Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasusutus (EAS) ja Võrumaa Arenduskeskus (arenduskeskus) annavad teada, et Setomaa arengu programmi (edaspidi programm) 2018. a taotlusvoor on avatud 15.-28.06.2018.

Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.
Programmi raames saavad taotlejad olla Setomaa vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlbulikest kuludest.
2018. a programmdokument, eeltaotluse vorm ja toetusest teavitamise juhend on kinnitatud maaeluministri 01.06.2018 käskkirjaga nr 76 "Setomaa arenguprogrammi kehtestamine 2018. aastaks".

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa Arenduskeskusele:
• elektrooniliselt aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee või paberil aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru, perioodil 15.-28.06.2018.
• kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjata, tuleb esitada ka allkirjastatud paberil taotlus posti teel või käsipostiga aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru. Hiliseim postitempel võib olla 28.06.2018. a.
Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav
• Arenduskeskuse veebilehel www.vorumaa.ee ja
• EAS veebilehel www.eas.ee Setomaa arengu programmi alamlehel.

Täpsemat informatsiooni eeltaotluse esitamise kohta saab Kaire Trummilt, tel 5341 0766, e-post kaire.trumm@vorumaa.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood