Paremb oma teenid ting kui varastatud kuldpäling.

Setomaa lastel ja noortel on võimalus taotleda toetust pilliõppeks (0)

Seto Kongressi Vanemate Kogu kuulutab välja konkursi RIKKA IVANI STIPENDIUMILE SUMMAS kuni 765 eurot.

Stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada Setomaa laste ja noorte pärimusmuusika õpinguid. Stipendium ergutab Setomaal elavaid õpilasi tegelema pillimänguga, ennast arendama, avalikult esinema ning viljelema traditsioonilisi mängutehnikaid, viise ja pille.

Stipendiumit saab taotleda järgmiseks otstarbeks:

 • õppemaksu tasumine huvikoolis;
 • eraõpetaja palkamine;
 • pilli ostmise või remondi osaline või täielik rahastamine;
 • osalemine pärimusmuusika teemalises pillilaagris või koolitusel väljaspool Setomaad;
 • esinemine konkursil või võistumängimisel väljaspool Setomaad;
 • esinemine festivalil väljaspool Setomaad.

Stipendiumi taotleja:

 • peab olema taotlemise eelneva aasta 31. detsembri seisuga ajaloolise Setomaa rahvastikuregistri järgne elanik või on nimetatud piirkonna (huvi)kooli õpilane;
 • on avalduse esitamise hetkel kuni 18 aastat vana (kaasa arvatud);
 • tunneb püsivat huvi muusikaõpingute vastu, mis väljendub muusikakooli õpingutes või koduses õppimises juhendaja käe all. Kasuks tuleb osalemine pillilaagrites ja seto kirmastel.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 25. juuli 2019.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb tähtajaks esitada Seto Kongressi Vanemate Kogule järgmised dokumendid:

 • vabas vormis taotlus koos põhjendusega ühel A4 leheküljel (lisada taotleja kontaktandmed – aadress, e-post, tel. nr ja pangarekvisiidid)
 • soovituskiri taotleja õpingute juhendajalt

Taotluse võib esitada nii õpilane, tema seaduslik esindaja kui ka juhendaja.

Taotlus esitada e-posti teel Seto Kongressi Vanemate Kogule aadressil igor.taro@setomaa.ee

Komisjon vaatab ja arutab läbi laekunud dokumendid ning teeb otsuse stipendiumi või stipendiumite määramiseks. Komisjonil on õigus teha otsus mitme stipendiumi väljaandmiseks stipendiumi fondi ulatuses.
Komisjon teeb stipendiumi saajatele otsuse teatavaks hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Stipendiumi tunnuskiri antakse Väikses kuningriigis 2. augustil 2019 Navikõ külas Setomaal.

Kes soovib, saab Rikka Ivani 2019. a. stipendiumi jaoks raha anda. Stipendiumiraha võib kanda MTÜ Seto Kongressi Tugiühing pangaarvele EE821010220029174017, seletus: annetus Rikka Ivani stipendiumifondi.

Kiä taht, saa Rikka Ivvani 2019. a. stipendiumi jaost rahha anda’. Stipendiumiraha või kanda MTÜ Seto Kongressi Tugiühing pangaarvõlõ EE821010220029174017, seletus: annetus Rikka Ivani stipendiumifondi.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood