Sõna ütle mõtõldõh, jalg panõ kaeldõh.

Setomaa programmi eeltaotlusvoor 2020 on avatud (0)

Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja SA Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa programmi 2020. a eeltaotlusvoor on avatud 09.03. - 09.04.2020.

Programmi infopäev toimub 11. märtsil 2020. a kell 16.00-18.00 Värska gümnaasiumis.

Programmi eesmärk on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtluskeskkonda ja inimkapitali ning piirkonna turundust ja rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi raames saavad toetust taotleda Setomaa vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Toetuse minimaalne suurus on 3200 eurot ja maksimaalne suurus 32 000 eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlbulikest kuludest.

Programmdokument on kinnitatud riigihalduse ministri 27.02.2020 määrusega nr 8 "Setomaa programm".

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa Arenduskeskusele elektrooniliselt aadressil kaire.trumm@vorumaa.ee perioodil 09.03 - 09.04.2020.

Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav
Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel 

Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel

Täpsemat informatsiooni eeltaotluse esitamise kohta saab Kaire Trummilt, tel 5341 0766, e-post kaire.trumm@vorumaa.ee.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood