Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Setomaa valla arengukava koostamine sai võimsa avalöögi (0)

Setomaa valla arengukava koostamine sai alguse 23. mail arengukava
mõttetalgutel, mis toimusid Seto Turismitalus. Mõttetalgutel osales ca 50 erinevas vanuses
ja erinevast valdkonnast pärit inimest.

OÜ Teraviku poolt korraldatud mõttetalgutel oli vaba
ja meeldiv õhkkond, mis soosis omavahelist usalduslike mõttevahetuste tekkimist.
Avatud ruumi meetodil arutleti gruppides erinevate teemade üle, näiteks: Kuidas jõuda
selleni, et Setomaa oleks mahe piirkond? Kuidas elada kooskõlas Setomaa loodusega?
Kuidas tekitada Setomaale kolinud inimestes soov siia jääda? Kuidas kaasajastada
tugiteenused noortele ja peredele?
Ühiselt arutati meie kui valla elanike trumpide üle, Setomaa rikkuste ja arenguvajaduste üle.
Mõttetalguid koordineerisid Meel Valk, Mari Kaisel, Ivika Nõgel ja Urmas Peegel.


Alates 30.05 lähevad käima valdkondlikud töögrupid, mis on samuti avatud kõikidele
huvilistele.
Töögruppide toimumise ajad:
1) Kultuur, sport, vaba aeg: 30.05 kell 9.30-12.30 Värska Kultuurikeskuses
2) Sotsiaalvaldkond: 30.05 14-17 Värska Kultuurikeskuses
3) Loodus- ja elukeskkond: 01.06 9.30- 12.30 Obinitsa Külakeskuses
4) Majandus: 01.06 14.00-17.00 Obinitsa Külakeskuses
5) Haridus: 06.06 9.30-12.30 Mikitamäe teeninduspunkt
6) Juhtimine, koostöö ja kommunikatsioon: 06.06 kell 14.00-17.00 Mikitamäe teeninduspunkt
Töögruppe viib läbi OÜ TeravikKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood