Pal'lo juttu täüdä-äi' kõttu.

Setomaa Vallavalitsus ootab kandidaate Anne Vabarna nimelisele elutööpreemiale (0)

Preemia antakse elu jooksul traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud
silmapaistva töö eest.


Välja antakse kaks 1000 euro suurust elutööpreemiat:

  • elutööpreemia inimesele või kollektiivile Setomaa vallast;
  • elutööpreemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. november 2019.
Kirjalikus ettepanekus tuleb välja tuua järgmised andmed:
1) kandidaadi või kollektiivi nimi ja kontaktandmed;
2) elu jooksul traditsioonilise seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö kirjeldus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.
Ettepanekud esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001, Võru maakond või e-posti teel vald@setomaa.ee
Preemiad antakse kätte omakultuuriõhtul 16. detsembril 2019.
Preemiate andmist toetab Kultuuriministeerium.



Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood