Rühkjal õks rüüd, haardjal hamõh, magahajal olõ-õi midägi.

Setomaa vallavaltsus kuultas vällä kandidaatõ esitämisõ Setomaa aastaga ettevõtja nimetüsele (0)

Konkursi mõtõh om tähele panda’ ja tunnusta’ Setomaa ettevõtjat,
- kinkõl omma’ huvtava’ ja tävveste vahtsõ’ ärimõttõ’;
- kiä om julanu’ naada’ ummi ärimõttit ello viimä ja om tuuh tsihikindla;
- kiä julgas riski’:
- kiä and arvõstava jao KOVi ja riigi tasandil (tüühõivõ, massu’, teenus);
- kiä om kõgõ parep tüüandja (loonu’ hüä’ tüütingimusõ’, pilka-ai ummi tüütegijit);
- kiä om ka’ ühiskondligult tekiji kogokunna hüäs;
- kiä om uma süäme perrä avitanu’ tõisi (abi, annõtus vm.).
Kandidaatõ saat esitä’ kooni’ 30. septembrini.


Ettepanõk ja kandidaadi tutvustus saata’ e-kiräga’ vald@setomaa.ee.
Setomaa aastaga ettevõtjat avvustaminõ om 9. oktoobril, Setomaa pääväl.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood