Vana varikohe lääva kõik.

Setomaa vallavanemana jätkab Raul Kudre (0)

Täna Värskas peetud Setomaa vallavolikogu istungil valiti vallavanemana jätkama seni valda juhtinud Raul Kudre.

Vallavolikogu istungil Värska Kultuurikeskuses määrati volikogu otsusega ka vallavanema töötasu ning moodustati volikogu alalised komisjonid. Komisjonidele valiti esimehed ja aseesimehed.

Raul Kudre oli esitatud ainukese kandidaadina ning valiti 15 liikmelise volikogu poolt vallavanemaks 10 poolthäälega. Vastuhääli polnud. EKRE nimekirja kuuluvad volikogu liikmed jätsid sedelid märkimata.

Raul Kudre pidas lühikese tutvustava kõne, kus toonitas, et enda tugevusteks peab ta kogemust ja kohaliku omavalitsussüsteemi tundmist ning koostöövõrgustikes osalemist.

„Olen meeskonnamängija,“ sõnas Kudre „Viimase nelja aastaga on koos volikoguga restruktureeritud valla allasutused ja kindlasti kasvatatud allasutuste juhtide vastutust nii arengu planeerimisel kui allasutuste toimimisel.“

Kudre toonitas, et ta on avatud erinevatele ettepanekutele ja ideedele. „Tuleb aga jääda ka realistiks ja vaadata millised on valla kohustused ja eesmärgid ning mis jääb ettevõtluse, kodanikuühiskonna kanda ja arendada,“ leidis vallavanem.

„Olen väga seda meelt, et valda tuleb arendada läbi kokkulepete ja strateegilistesse dokumentidesse kirjapandu, samas olla valmis erinevateks avanevateks projektideks ning rahataotlusteks.“

Setomaal on 156 küla. Kudre peab oma südameasjaks ja suureks väljakutseteks leida võti, mis avaks külade väravad ja neid ärgitaks neid koostööle ja külaelu aktiviseerimisele. Vallavolikogu moodustas teiste komisjonide kõrval külaelu komisjoni

„Setomaa valla alustalaks on seto kultuur ja selle hoidmine, mille näiteks on pärimusõpe, seto keelne lasteaed ja rohked kultuurisündmused. Setomaad head kuvandit tuleb jätkuvalt väljapoole näidata ja seda kinnistada,“ ütles vallavanem.

Fotod Indrek Sarapuu ja vabalt kasutamiseks.

Lugupidamisega

Indrek Sarapuu
Kommunikatsioonispetsialist
Setomaa Vallavalitsus
tel: +372 522 0661
e-post: indrek.sarapuu@setomaa.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood