Anna halvalõ sõrm, tä võtt kõ käe.

Siidisõsarõ Vahtsõh Yorgih (0)

Mul om avvu joba neläs aastak leelotada’ üteh pargikõsõga Siidisõsarõ. Timahava keväja kutsti naase’ ja pillimiis Aleksander Verevmägi New Yorki Eesti Kultuuripäivilõ. “Etno” teema oll´ õkva s´oo, minkõga mi pargikõnõ võidsõ minnä’. Jõudsõmi Ameerikahe tõõsõpäävä, 27. märtsi õdagu. Kolmapäävä hummogu naati filmi tegemä, setodõ tervitüs Eesti Vabariigi 100. aastapääväs. New Yorgih eläs ja tüütäs Talina näiokõnõ Diina, kiä oll´ opanu ameerika tandsjillõ “Lätsi küllä…” laulu perrä õgasugumatsi tandsa. Brooklyni silla veereh mi sis laulsõ ja tandsõ ja kinumehe’ võtsõva’ s´oo kirmasõ õkva filmi pääle. Taad saa nätä’ “Eesti Vabariik 100” kodolehel. Tull´ õks kimmäs video. Päiv vinnüsi pikäle, mi trampsõ ummi kundsõga müüdä Vahtsõt Yorki õdaguni ja leeloti Time Square’il, Central Stationih, metroojaamah ja rongivagonih. Ameerika inemise’ kai’ ja kulssi’ ja küsse’, kost mi peri olõmi. Kargusõ lei vallalõ õkva Time Square’il. 

Neläpääva õdagu lätsi’ nu kultuuripäävä’ vallalõ ja mi leeloti puul tunni, a rahvas taha-s är’ laskõ’, pessivä’ kässi kokko ja tahtsõva’ viil kullõlda’. Siidisõsarõ vedosnik Haavalo Ilme oll´ õkva vahtsõ laulu tennü ja tuud mi lauli. Laul oll´ tervitüses ja tenos, õt kutsti nii kavvõndõhõ.

Riide õdagu peeti kirmast, mi leeloti ja tandsõ üteh katõ Viljandi ts´uraga. Malva Kulno mängse lõõtsa ja Priksi Kristjan ragosi rütmi. Pido taha-s kuigi är’ lõppõ’. Tuud mi mõista-s mõtõldagi, õt Ameerikah elävä’ inemise’ tahtva’ ulliväiga seto leelot kullõlda’ ja miika kirmast pitä’.

Mi sai õks New Yorgih ümbre ka kaia’, kutsti ÜRO tarrõ kaema, Pääassamblee saali kõnõlõmisõ paku otsast arotimi Setomaa piire toukamist.

Ilma’ olõ-s ullihüä’, ütel pääval vast näimi päivä ja sis kõndsõmi Central Pargih ja teimi piknigu.
Leelopargikõnõ Siidisõsarõ andsõ Ameerikalõ tiidä’ seto leelost ja kultuurist ja umast Kuningriigist. Väega suur teno kutsmisõ iist!

Veesaare Anne
leelonaaneKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood