Tühi pung om kõige rasehemb üteh kanda.

Soome-ugri maailmakongressi vahekonverents Setomaal keskendub keeleõppele (0)

26. märtsil Peterburis toimunud soome-ugri rahvaste maailmakongressi konsultatiivkomitee koosolekul kinnitati, et enne 2020. aastal Tartus toimuvat maailmakongress kogunevad soome-ugri rahvaste esindajad käesoleval aastal 25.-27. oktoobrini Tartusse ja Setomaale, et maailmakongressi ette valmistada.

Sisulise valdkonnana käsitletakse 26.-27. oktoobrini Värskas toimuval vahekonverentsil peamiselt vähemustena elavate soome-ugri rahvaste omakultuuri ja keele õpet, Eesti omakultuuri piirkondadel on selle vallas jagada häid praktikaid. Konverentsi käigus saadakse ülevaade soome-ugri rahvaste keele ja kultuuriõppe hetkeseisust.

Setomaal toimuv vahekonverents tõotab tulla huvitav, sest juba Peterburis toimunud konsultatiivkomitee istungil tekitas oma keele õppe avalikuks aruteluks väljatoomine soome-ugri rahvaste esindajate seas kirglikke arutelusid.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Kongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme ja leida neile lahendus ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega. Oma täitevorgani soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee kaudu on kongress esindatud ÜRO inimõiguste komitee põlisrahvaste töörühmades.

Vahekonverentsil osalevad vastavalt reglemendile 40 eesti, soome, ungari, mari, mordva, udmurdi, komi, karjala esindajat (5 delegaati iga rahva kohta), väiksemaarvulisi sugulasrahvaid esindab 30-40 inimest (1-3 delegaati rahva kohta). Lisaks osaleb vahekonverentsil 12 eksperti. Korraldajaid on umbes 20. Kokku oodatakse vahekonverentsile u 100 soome-ugri rahvaste esindajat.

Vahekonverents on ühendatud Eesti vabariigi 100. aastapäevale pühendatud hõimupäevade rahvusvahelise konverentsiga „100 aastat tagasi, 100 aastat edasi“, mis toimub 25. oktoobril 2018 Tartus.

Setode esindajad soome-ugri rahvaste maailmakongressi konsultatiivkomitees on sootskad Annela Laaneots ja Ahto Raudoja.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood