Susi ka pinni pelgä-äi', a haukmist ka taha-ai'.

Teenistus Obinitsa kirikus

19.08.2018

19. augustil

Issandamuutmise püha (templipüha) Paasapäiv