Kodo kurja veegu-ui' küllä.

Teenistus Obinitsa kirikus

19.08.2018

19. augustil

Issandamuutmise püha (templipüha) Paasapäiv