Saa-ai sitast siidi ja kanapasast kalõvat.

Teenistus Obinitsa kirikus

19.08.2018

19. augustil

Issandamuutmise püha (templipüha) Paasapäiv