Inne-ks usu-ui imä ohto ja kandja kaihho, ko eis' imäst saat.

Teenistus Obinitsa kirikus

19.08.2018

19. augustil

Issandamuutmise püha (templipüha) Paasapäiv