Inne-ks usu-ui imä ohto ja kandja kaihho, ko eis' imäst saat.

Teenistus Miikse kirikus

01.09.2018 09:00

1. septembril kell 9 Miikse kirikus

Kirikuaasta algus
Jumala loodu kaitsmise päev
koolilaste õnnistamine