Ukõ pelgäs, et tõõsõ rõiva' tälle purõva'.

Teenistus Räpina kirikus

18.09.2018

18. septembril

Püha prohvet Sakariase ja õiglase Eliisabeti mälestus (templipüha)