Kia pinnega magama lätt, tulõ kirpaga üles.

Teenistus Miikse kirikus

15.09.2018 09:00

15. septembril kell 9.00 teenistus Miikse kirikus

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese kalli pea maharaiumine