Kodo olõ-õi kitsõpujast, õt ar pakõ.

Teenistus Luhamaa kirikus

07.10.2018 10:00

 7. oktoobril kell 10 Luhamaa kirikus

19.pühapäev pärast Kolmainupüha