Midäs olõ-õi kolmõ maa pääl: tsirgul olõ-õi piimä, kivil olõ-õi juuri ja veel olõ-õi ossõ.

Teenistus Luhamaa kirikus

07.10.2018 10:00

 7. oktoobril kell 10 Luhamaa kirikus

19.pühapäev pärast Kolmainupüha