Tsiaga läät kohtuhe, ulliga saa-ai kohtuhe ka' minnä'.

Teenistus Miikse kirikus

24.12.2018 10:00

24. detsembril kell 10 Miikse kirikus

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha
(Vassiili Suure liturgia)