Takast tulõva targõba.

Suviste käsitöö- ja maalaat

30.05.2021 09:00

Värska

Selle laada märksõnadeks on käsitöö, maakaup, seto toit, istikud, kultuuriprogramm. See on hea võimalus tutvuda seto käsitööga ja kohalike ettevõtjatega ning kuulata - vaadata seto leelokoore, rahvatantsijaid ja pillimehi.

Algus kell 9.00.

Lisainfo: www.visitsetomaa.ee, FB Värska Kultuurikeskus