Ku puut' küläh, sis lätt külä rikkast, a ku kõrts küläh, sis jääs külä vaesõst

Suviste käsitöö- ja maalaat

30.05.2021 09:00 15:00

Värska Gümnaasiumi aed

Selle laada märksõnadeks on käsitöö, maakaup, seto toit, istikud, kultuuriprogramm. See on hea võimalus tutvuda seto käsitööga ja kohalike ettevõtjatega ning kuulata - vaadata seto leelokoore, rahvatantsijaid ja pillimehi.

Algus kell 9.00.

Lisainfo: www.visitsetomaa.ee, FB Värska Kultuurikeskus

Suviste käsitöö- ja maalaada kauplemistingimused ja hinnad:

• Kaupleja peab tasuma müügikoha tasu.
• Laadale tuleb ette registreerida hiljemalt 28. maiks (k.a) 2021 Värska Kultuurimaja kontakttelefonil: 529 1619 või e-maili: kultuurikeskus@setomaa.ee teel.
• Müügikoha hinnad etteregistreerimisel kuni 28. mai 2021 (k.a):
Setomaa vallast pärit kauplejale – 5 EUR;
 väljastpoolt Setomaa valda kauplejale – 10 EUR.

• Kohatasu on kinnitatud kuni 4x3 meetri suurusele müügikohale.
• Vastavalt jooksva meetri arvu suurenemisele suureneb müügikoha tasu järgnevalt:
 jooksev lisameeter (1x3 meetrit) kõigile kauplejatele – 2 EUR.
• Müügikoha hind ei sisalda elektrit. Elektrivoolu on võimalus etteregistreerimisel juurde tellida. Elektrivoolu päevahind – 5 EUR.
• Kaupleja peab ise hankima vajalikud pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist müügikohani.
• Kaupleja tagab oma müügikoha ümbruse puhtuse ja korra nii laada ajal kui ka laada lõppedes.
• Kõigil kauplejatel on olemas oma inventar.
• Broneeritud müügikohtade ettevalmistamine ja kättenäitamine toimub pühapäeval 30. mail 2021 kell 06.00 - 08.30. NB! Omavoliline platsi hõivamine on keelatud!
• Vabade müügikohtade olemasolul on võimalik kauplema saada ka laadapäeva hommikul. Müügikoha maksumus laadapäeval – 15 EUR.

Laada korraldaja õigused, kohustused ja vastus:
• Laada korraldaja tagab kauplejatele elektrivõimsuse olemasolu kuni 1x10 A müügikoha läheduses.
• Korraldaja ei taga müügikoha inventari.
• Korraldaja ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.
• Laada korraldajal on õigus kaupleja platsilt kõrvaldada, kui kaupleja on esitanud valeinformatsiooni või ei pea kinni käesolevatest kauplemistingimustest.