Inäbä saat õks kidsi rikka käest ko lõõha vaese käest.

Polina Konstantinova fotonäitus „Setomaa: Mõlõbal puul Kunigriigih“ Obinitsas

04.07.2015 - 01.08.2015

Obinitsa muuseumis on Polina Konstantinova fotonäitus „Setomaa: Mõlõbal puul Kunigriigih“, mis kajastab eluolu Setomaal mõlemal pool kontrolljoont.

Obinitsa muuseumis on Polina Konstantinova fotonäitus „Setomaa: Mõlõbal puul Kunigriigih“, mis kajastab eluolu Setomaal mõlemal pool kontrolljoont.

Fotonäitus on osa Pihkva päritolu Moskva Riikliku Ülikooli ajakirjandustudengi Polina Konstantinova lõputööst.

Fotod on pildistatud nelja reisi käigus perioodil 2014 juulist 2015 märtsini Setomaal, ajaloolisel setode asualal Põlva ja Võru maakonnas ning Petseri rajoonis.

Näituse eesmärk on näidata setode elu tänapäeva Setomaal, tutvustada nende eluviisi, kultuuri ja traditsioone kiirelt globaliseeruvas maailmas. Autor on püüdnud mõista kahes riigis ja kahes dominantses kultuuris elavate setode kultuurilise identiteedi säilitamise keerukust.

Näitusel on eksponeeritud fotosid nii Setomaa maastikest, põlissetodest, segaperedest kui ka Setomaal elavatest seto kultuurist hoolivatest inimestest.

Näitus avati Obinitsa muuseumis 4. juulil kl 13 ning see jääb avatuks 1. augustini. Muuseum on avatud iga päev kl 11-18.