Söögu-ui vana palla, a kullõ vana sõnna.

Värska muuseumi 25. sünnipäev

01.11.2019

Värska talumuuseum

Muuseum tähistab oma juubeli 25. sünnipäeva erinevate tegemistega muuseumis ja selle lähikonnas. Saab tutvuda ülevaate näitusega muuseumi loomise algusaastatest ja ülevaatega muuseumi töötajate tegemistest.

Lisainfo Värska talumuuseumist: www.setomuuseum.ee, FB Setomaa Muuseumid