Kia pinnega magama lätt, tulõ kirpaga üles.

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev

17.01.2019 10:00

Värskas

Toetusskeemi Noored Setomaale infopäev Värska Kultuurikeskuse suures saalis 17. jaanuaril 2019  kell 10-12

Loe toetusskeemi kohta