Tuu mass viil midagi, keda naardas, tuu tütrik veel sais auastmel, keda kõneldas.

Teenistus

10.02.2019 10:00

Luhamaa kirikus

10.veebruaril 2019 kl 10 teenistus Luhamaa kirikus 

37.pühapäev pärast kolmainupüha