Midäs olõ-õi kolmõ maa pääl: tsirgul olõ-õi piimä, kivil olõ-õi juuri ja veel olõ-õi ossõ.

Teenistus

06.04.2019 10:00

Miikse kirikus

6. aprillil 2019 kell 10

Uinunute mälestus