Küsüjäle lüvvä-äi päähä, kumardajal kakstata-ai kaala.

Teenistus

06.04.2019 10:00

Miikse kirikus

6. aprillil 2019 kell 10

Uinunute mälestus