Hüäh eloh läät kõrgis ja uhkõs, ristih hiidät meele, jäät ullis.

Teenistus

06.04.2019 10:00

Miikse kirikus

6. aprillil 2019 kell 10

Uinunute mälestus