Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Teenistus

17.06.2019 09:30

Luhamaa kirikus

17. juunil 2019 kell 9.30 teenistus Luhamaa kirikus

PÜHA VAIMU PÄEV (templipüha)
väike veepühitsus