Ahnõ hampsas egalt puult, pillaja pillas egalõ poolõ.

Lummo Kati laululaager Nedsaja külas

25.08.2015 - 27.08.2015

25.-27. augustil Lummo Kati laululaager Nedsaja külas. Täpsem info meel.valk@gmail.com